حسود نیستم
فقط از تمام آدمهایی که نگاهت می‌کنند
با تو حرف می‌زنند
و دوستت دارند
بیزارم...!