همه‌ى آدمها وقتی آرام باشند،
زشتی‌هاشان ته‌نشین میشود،
زلال دیده میشوند....

برای اینکه آدمی را بشناسید
لطفا قبل از مصرف خوب تکان دهید.