امایادت نره که یادم نرفته که خیلی دوستت دارم ..

اگه خواستی یا نخواستی...
اگه بودی یا نبودی ...
تورو خیلی دوستت دارم ...