🌸🍃امروز آرامش الهی مهمان شماست
الهی دریای زندگیتون
پر از امواج زیبای سلامتی☺️

☁️آسمون دلتون خالی از ابرای غم و ناراحتی
و ساحل عمرتون پراز ماسه های برکت باشه

الهی همیشه شادی تو لحظه هاتون
و آرامش وخوشبختی مهمان خونه هاتون باشه👌