❄️

تو را دوست دارم
و این دوست داشتن،
حقیقتی است که مرا به زندگی دلبسته می ‌کند