اینستاگرام رو پاک کردم و خلاص ....
به تلگرام و واتس‌اَپ برای کارم نیاز دارم وگرنه اون ها رو هم پاک می کردم