وقتی یه نفر ازتون خوشش میاد،
یه جوری جوگیر نشید که فکر کنین خودتون خیلی خوبید! شاید اون بنده خدا خیلی کم توقع‍‍ه!