🔸اگر به دنبال يك راه‌ طبیعی برای از بین جوش هستید، می‌توانید سركه سيب را امتحان کنید.

🍎اسید‌های آلی موجود در سرکه سیب با باکتری‌های موجود در سطح پوست مبارزه می‌کنند و موجب کاهش التهابات پوستی می‌شوند.
برای استفاده از این روش کافی است ۱ واحد سرکه سیب را با ۳ واحد آب مخلوط و با پنبه روی پوست اعمال کنید.
⛔️اگر پوست حساسی دارید، از آب بیشتری برای رقیق کردن محلول استفاده کنید.
⚜️بعد از حدود ۲۰ ثانیه یا کمتر آن را بشویید و به آرامی خشک کنید.
⚜️این روش را ۲ بار در روز تکرار کنید.