🔸شكل برس ریمل‌ ها معمولا از تنوع بسیار بالایی برخوردار بوده و می‌توان برای حجم دادن، بلند کردن، فر کردن و ... از یک نوع ریمل مخصوص استفاده کرد.

مثلا برای حجیم کردن مژه‌ها از برسی با موهای بلند استفاده کنید.
يا برای فر دادن مژه از برس‌های منحنی استفاده کنید.