محمود رعیت‌نژاد یکی از آن ۲۳ نفر نوجوان از اولین ساعات آزادی از ۹ سال اسارت در ۱۳۶۹:
+ چقدر آقا پیر شده
+ ابتذال موسیقی در آخر دهه ۶۰
+ باقر قالیباف، راننده اتوبوس اسرا

«از مشهد تا کاخ صدام»
خرید: cutt.ly/kamt

تازه بمانید:
👉 ble.ir/join/NzBiYmQwYT