با حجاب
قد: ۳۰ سانتی‌متر

خرید: cutt.ly/abgz

✋تا پیشنهادی دیگر:
ble.ir/join/YTdkMDA1Yj