🌸🍃امروز
از خـدا برای تک تک تون اینگونه آرزو کردم
امروزتان پر از آرامش
دلتـون پراز شـادی
خونتون پراز عـشق❤️
عشقتون پر از صداقت
سفره تـون پراز بـرکت
زندگيتون پر از صمیمیت
و عاقبت تـون پرازخوشبختی🌷

روزتون به زیبایی و سرسبزى بهار🍀
و سرشــار از شــادی و خیـر و بـرکــت🌷