«یادت باشد» در مقام یک کتاب از زبان مدافع حرم به موفقیت‌های خوبی دست یافت. دست به تکرار عاشقانه‌ دیگری از شهدای مدافع حرم زده ولی این بار راوی است. چه کار خوبی! شهادت یک اتفاق نیست‌. یک روند است. ریشه‌هایش در کودکی است و تربیت مادر. جا داشت در این کتاب، خردسالی شهید مورد کنکاش بیشتری قرار می‌گرفت تا کاربرد شیوه‌های تربیتی بیشتر روشن شود.
خرید با تخفیف:
b2n.ir/kkbg
قطع رقعی، ۲۸۸ ص، نشر

www.Qafase.ir | @Qafase
با ، تازه بمانید:
👉 ble.ir/join/ZTk3NGIyNT