🔸اگر دارای پوست چرب هستید ، از روغن کرچک برای ماساژ پوست صورت استفاده كنيد، روغن کرچک سبب یکدست شدن پوست می شود و خلل و فرج پوست را پر می کند.

🍃روغن کرچک باعث كاهش چروک زیر چشمان تان می شود، برای بهره گیری از روغن کرچک برای درمان چروک زیر چشم، پیش از خواب کمی روغن کرچک زیر چشمان تان بزنید، اما مراقب باشید داخل چشم تان نرود.

🍃برای زیبا و نرم شدن لب ها نیز می توانید هر شب پیش از خوابیدن یا صبح اول وقت، کمی روغن کرچک به لب هایتان بزنید.