🌹🍃 آرزو می‌کنم
کلبه دلتان همیشه آرام باشه
و شادی و برکت مثلِ باران رحمت
از آسمان براتون بباره👌

🌸🍃روزتون
به قشنگی آسمان پر نـور
و لبخندتون به زیبایی گلهای شکفته

روزتون به زیبایی قلب مهربونتون❤️