🔸شش راهکار سریع برای کاهش مصرف کالری🔸

1️⃣یک لیوان آب قبل از غذا بنوشید.
2️⃣حجم غذای خود را به کمک سبزیجات افزایش دهید.
3️⃣در بشقاب ها و کاسه های کوچک غذا میل بفرمایید.
4️⃣بین لقمه ها کمی صبر کنید.
5️⃣خوراکی را از بسته های اصلی آن نخورید.
6️⃣ قبل از غذای اصلی سوپ بخورید.