💐🍃امروز
برایتان عشق همراه با معرفت
اميد همراه با يقين
لذت همراه عزت
خير كثير با سلامتی دل و جان
و لبخند از ته دل آرزومندم🙏

🙏🏻پروردگارا تمام وجودمان را
آرزوهایمان را غرق محبت و نگاه معجزه گرت بفرما

🍃🌹آخرهفته تون گلباران🌹🍃