این جمله حضرت علی حقیقتا محشره:
اللهم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی...
خدایا چنان کن که از چیزهای ارزشمند زندگیم، جانم اولین چیزی باشد که از من میگیری...
خطبه215 نهج البلاغه