بعضی صداها را بـاید در آغوش گرفت
مـثـلِ یـک «دوستت دارم» از زبـانِ تـو ...