انتظار قشنگ است
وقتی میدانی
خدا جایی
دلی را
بیقرار بیقراری های تو کرده...

♥️