در شب قدر...
رو به آیینه محاسبه می نشینیم
و چهره جان را بی غبار می بینیم
و با باران اشک، دل را در سحر رحمت و مغفرت، شست وشو می دهیم.
الهی العفو العفو العفو
التماس دعا🙏❤️