برخیز
از پشتِ پلک‌های خواب آلوده‌ات به روزنه‌یِ صبح سلام کن
به لطف و مهربانیِ خداوند سلام کن
به تمامِ دارایی‌هایِ دلت
به عزیزانت
به دوستانت
به داشته‌هایت
به آرزوهایت
به تمامِ زیبایی‌هایِ غیرِ ملموس سلام کن
حسِ زیبایِ بودن را لمس کن
باز درتو امید زنده است و نفس می‌کشد