🌸🍃ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
يعنى ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ
ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﯽ
و زندگى ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦى🌸🍃

هر روز آغاز یک تغییر
و شروع یک هیجان جديد اسـت👌

🌹🍃خــدایا دریـچـه‌ ی شــادى
خوشبختی، سلامتی و روزی پر برکت را
به روی همه باز کن
الهی آمین🙏🏻