🌸🍃زندگی
لمس لحظه هاست
لحظه های بودن
لحظه های ماندن
لحظه های مهربانى
لحظه های عشق وشیدایی❤️

پس تا هستیم
شاد باشيم وشاد زندگی کنيم😍

زندگى تون پر از لحظـه هاتون ناب🌸🍃