یکی هست انتخابت میکنه چون هیچ‌کسی رو نداره،
یکی هم هست انتخابت میکنه
چون هیچ‌کس دیگه‌ای رو نمیخواد
یه دنیا فرقشه...