سلامممemoji
دوستان عزیز
صندلی داغ با حضور @zahra در روز دوشنبه
در تاریخ:19-3-99 ساعت 11 صبح
برگزار میشه
(و این نکته مهمم بگم که به درخواست خودش فقط یک روز فعاله
و سه شنبه دیدگاهش بسته میشه)

خلاصه اینکه دیر نکنید برای پرسیدن سوالاتتونemoji