سخت می‌ترسم به حسرت انتظارم بگذرد
رفته باشم از خود آن ساعت که یارم بگذرد

ای که خاکم را به باد از جلوه‌ی خود داده‌ای
آنقدَر بنشین که از پیشت غبارم بگذرد...