📚

حس دلتنگی همیشه وقتی میاد سراغت که تصمیم گرفتی همه چی رو فراموش کنی و بری...!

♥️