داخل شعرها، داخل متن‌ها دنبال جمله‌ای می‌گردیم
تا طرف مقابل را بکوبانیم
و خود را مظلوم‌ترین آدم دنیا نشان دهیم
گاهی یادمان می‌رود آدمی که الان میخواهیم
سر به تنش نباشد
تا دیروز پُزَش را به عالم و آدم می‌دادیم...
کمی انصاف شاید خوب باشد....