خیال می‌کنی نهنگ‌ها نمی‌دانند آمدن به ساحل یعنی مرگ؟!
‏خیال می‌کنی به عاقبتش فکر نکردم گفتم "دوستت دارم"
‏⁧