بعضیا هستن که از زندگیت میرن،ولی خاطرات خوبی که باهاشون داشتی حسابی اذیتت میکنه🖤🖤🖤