گاهى دستِ خودت نيست ! دلت ميخواهد گوشه دنج و خلوتى را پيدا كنى و با خيال راحت دلتنگى هايت را در آغوش بكشى ! هر چقدر هم كه ميدانى او بدون تو شادترين لحظاتش را سپرى ميكند و لايقِ دلتنگى هايت نيست !♥️