سواد نمی‌خواهد ...
بنویس " دوستت دارم ... " ؛
مثل شاگرد کلاس اول،
پشت سرت بی‌انتها تکرار میکنم ...!!!