«یا حب!
هل سنقضي العمر صبر؟»
محبوب من!
آیا تمام زندگی‌مان را صبر خواهیم کرد؟