تو مثل هیچ کس نیستی
نگاهت
لبخندت
چشمان دل فریبت!!
تو قشنگ ترین زن تاریخی
در نگاهِ من...🥰