شده‌ام مثل انسان‌های اولیه ... !
دوستت دارم
اما نمیدانم
به چه زبانی به تو بگویم ... !