🔸براى تقویت سیستم ایمنی بدن نارگيل بخوريد.

🍃استفاده از نارگیل تاثیر خیلی خوبی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد و از آنجايى که به عنوان یکی از میوه های دارای خاصیت ضد ویروسی، ضد میکروبی، ضد قارچ و ضد انگل شناخته شده، می تواند تاثیر خیلی خوبی در افزایش مقاومت بدن در برابر ویروس ها و باکتری های بیماری زا داشته باشد. علاوه بر این استفاده از میوه خام نارگیل می تواند تاثیر خیلی خوبی در بهبود بیماری هایی مانند عفونت های گلو، برونشیت، عفونت ادراری، کبدی و سایر بیماری های ناشی از باکتری داشته باشد.