به راحتی حال خوب دونفره‌تان را که با جان و دل حفظ کرده‌اید خراب نکنید.
گاهی لازم است تمام مسیری را که آمده‌اید برگردید
تا ببینید چه چیزهایی را در کوچه پس کوچه‌های این راه جا گذاشته‌اید.
چیزهایی مثل
حرمت...
صداقت...
اعتماد...
دوستت دارم گفتن‌ها...
پیدایش کنید و به جای رها کردن
دست‌هایتان را هرچه محکم‌تر به هم گره بزنید و ادامه دهید.
راه طولانیست و پر پیچ و خم اما بخواهید یا نه
"راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست..."