🔸برای رفع دردهای قاعدگی از گرمی جاتی مانند رازیانه و چای و زنجبیل استفاده کنید چون باعث کاهش درد و آرام شدنتان می شوند.

🍃یک قاشق چای خوری دانه رازیانه را به یک فنجان آب جوش بیفزایید، مخلوط را مجددا به مدت 5 دقیقه حرارت دهید. اجازه دهید تا کمی خنک شود و سپس یک قاشق چای خوری عسل بیافزایید.

این چای گیاهی را دو بار در روز، سه روز قبل از تاریخ شروع قاعدگی خود مصرف کنید و آن را تا زمان از بین رفتن درد ادامه دهید. اگر این چای داغ مصرف شود، تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت.