🌸🍃امروز
بهترین صبح‌بخیر را
درقشنگ ترین کادوی آرزو پیچیده
و با برچسب عشق و مهربانی
به آدرس زیبای قلبتان❤️
پست می کنيم💐

🌸🍃امروز
برای خودتان و براى كسانى كه
دوسشون داريد آرزوی سلامتی
و حـالِ خـوبِ خـوب كنيد😍💐