چراخانم ها نباید گوجه سبز بخورند😨

🍃مصرف بیش از حد گوجه سبز قاعدگی را نامنظم ودردهای این دوره را زیاد می كند.
🍃هسته گوجه سبز کال، دارای ترکیب‌های سمی خطرناکی است و هرگز نباید آن‌ها را خورد.
🍃آلوچه دارای طبع سرد و تر است که طبیعت بدن را به‌سمت سردی و تری سوق می‌دهد و مزاج " رحم " را سردتر می‌کند که ناباروری را افزایش می‌دهد.

می توانید آلوچه را با سبزیجات کوهی که طبع گرمی دارند مانند گلپر و نعناع استفاده کنید😋