🔸برای بسیاری از ما پیش آمده که بعد از بیدارشدن از خواب، دهانمان تلخ و بدمزه است.چنین حالتی در آغاز روز باعث تحریک اعصاب و بی اشتهایی می شود به طوری که رغبتی به میل صبحانه نخواهیم داشت.

تلخی و بد مزه بودن دهان هنگام صبح نشان می دهد که بدن دچار اختلالی شده است و باید علت آن را ریشه یابی کنید.
1️⃣التهاب مری
2️⃣یرقان و زردی
3️⃣مشکلات کبدی
4️⃣رعایت نکردن بهداشت دهان
5️⃣سرماخوردگی، آلرژی و سینوزیت
6️⃣دیابت یا بیماری تیروئید، کبد یا کلیه، ام اس و بیماری ریفلاکس مری به معده

👌به عنوان يك راه حل صبح ها یک حبه سیر (به صورت ناشتا) بخورید تا بدن تان سم زدایی شود.