🔸اضطراب و عصبانیت از رایج ترین علائم قبل از قاعدگی خانم هاست. شما می توانید خشم و اضطراب پریودی را با نکاتی از جمله خواب کافی و رژیم غذایی مناسب کنترل کنید.

🌸اگر دچار تغییرات خلق و خو قبل از قاعدگی هستید، تمرین کنید قبل از نشان دادن هر واکنشی، نفس عمیقی بکشید و تا 10 بشمارید و خودتان را در یک موقعیت آرامش بخش تصور کنید. شما با تکرار این کار می توانید خود را خونسرد و متعادل نگه دارید و با هر مسئله ای آرام برخورد کنید.