🔸شما آب رو با کدوم یکی از اینا میخورید🤔

هوشمندانه آب بخورید،به خصوص اگه روزه میگیرید.
وقتی به آب دانه چیا، تخم شربتی یا خاکشیر اضافه کنید این مواد تو خودشون آب جذب می كنند و در واقع انگار شما مقدار بیشتری آب خوردید، براى همین دیرتر تشنه ميشيد، در مورد دانه چیا و تخم شربتی به خاطر فیبر زیادی که دارن حتی دیرتر گرسنه میشيد.