‏نه چشم‌ها و نه لب‌ها...
پذیرنده‌ترین چیز انسانی، فقط و فقط آغوش است!