یه رابطه فقط مخصوص دو نفره
ولی بعضی احمق‌ها،
شمارش بلد نیستن