آسمان که نشدم، چرا درخت نباشم؟
وقتی "تو" در من این همه پرنده‌ای!
ذهنم پُر از لانه‌هایی است
که برایِ تو ساختم...