را به می‌شناسیم ولی در اولین نشان داد هنرهای دیگری هم دارد. چقدر با بازی‌های زبانی شخصیت اسماعیل خندیدم! داستان کتاب سرگذشت چند خانواده در حوالی کودتای ۲۸ مرداد تا امروز است.
انتشارات
رقعی، ۳۷۶ ص، ۱۸۰۰۰ ت
خرید:
لينک

www.Qafase.ir | @Qafase
با ، تازه بمانید:
👉 ble.ir/join/ZTk3NGIyNT