من عاشقانه دوستش دارم
و او عاقلانه طردم می‌کند
منطق او
حتی از حماقت من هم
احمقانه‌تر است!