اقای قاضی
ایشون از خوشگلیه چشماش،واسه دیونه کردنه بنده سواستفاده کرده emoji